ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXG-13

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 34×135.4 mm หนา 6.0 mm สันตะแกรง 9.0 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 74.0 kg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่