Showing 1–12 of 27 results

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก

ปราการ สตีล | เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด Expanded Metal หลากหลายรูปแบบ ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน อันดับหนึ่งของประเทศไทย

ลดราคา!

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-31

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 12×30.5 mm หนา 1.2 mm สันตะแกรง 1.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 7.0 kg+-

฿450
ลดราคา!

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-32

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 12×30.5 mm หนา 1.6 mm สันตะแกรง 2 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 12.0 kg+-

฿720

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-33

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 12×30.5 mm หนา 2.3 mm สันตะแกรง 3.0 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 26.8 kg+-

฿1,300

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-41

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 22×50.8 mm ความหนา 1.6 mm สันตะแกรง 2.0 mm น้ำหนักตะแรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 6.9 kg+-

฿450

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-42

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 22×50.8 mm หนา 2.3 mm สันตะแกรง 2.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 12.2 kg+-

฿750

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-43

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 22×50.8 mm หนา 3.2 mm สันตะแกรง 3.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 23.8 kg+-

฿1,200

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-51

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 25×61 mm หนา 1.6 mm สันตะแกรง 2.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 7.5 kg+-

฿580

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-52

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 25×61 mm หนา 2.3 mm สันตะแกรง 4 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 12.9 kg+-

฿755

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-53

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 25×61 mm หนา 3.2 mm สันตะแกรง 4 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 23.9 kg+-

฿1,200

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-61

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 34×76.2 mm หนา 2.3 mm สันตะแกรง 3 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 9.5 kg+-

฿550

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-62

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 34×76.2 mm หนา 3.2 mm สันตะแกรง 4 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 17.6 kg+-

฿830

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-63

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 34×76.2 mm หนา 3.2 mm สันตะแกรง 5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 30.9 kg+-

฿1,300

ตะแกรงเหล็กฉีก คือ แผ่นโลหะที่ทำให้เป็นรูในลักษณะดึงออก และยืดเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้ง โดยมีทุกจุดต่อของรูยืดต่อกันอย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่น การผลิต ตะแกรงฉีกไม่ใช่การเชื่อมหรือการเจาะรู ตะแกรงฉีก จึงมีลักษณะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันทุกรู และตลอดทั้งแผ่น จึงมีความแข็งแรงสูง ยากที่จะทำลายให้ขาดหรือหลุดออกจากกัน

ตะแกรงเหล็กฉีก ยังมีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น เหล็กฉีก เหล็กยืด ส่วนในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Expanded Metal

คุณสมบัติพิเศษ 6 ข้อ ของตะแกรงเหล็กฉีก ปราการ สตีล

1. ขนาดรูน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีก ปราการ สตีล ได้มาตรฐานมีน้ำมันเคลือบกันสนิม

2. รูตะแกรงเหล็กฉีก ปราการ สตีล ไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น

3. มีหลากหลายดีไซน์ สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบเองได้ตามต้องการ

4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้มาตรฐาน ISO 9001: 2000

6. ยืดอายุการใช้งาน โดยมีบริการเสริม ชุบสังกะสีร้อนกันสนิม หรือการอบสีฝุ่นกันสนิม

ตะแกรงเหล็กฉีก คุณสมบัติ

ความแตกต่างของตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่น

1. รุ่น XS-31, XS-32, XS-33 

สามารถนำไปใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้

2. รุ่น XS-41, XS-42, XS-43 

สามารถนำไปใช้ กันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง งานตกแต่ง ใช้แทนเหล็กดัด พื้นทางเดินในโรงงาน งานเซอร์วิส ฝาท่อครอบรางระบายน้ำ

3. รุ่น XS-51, XS-52, XS-53

นำไปใช้งานตกแต่ง รั้วระเบียง กันตก สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง

4. รุ่น XS-61, Xs-62, XS-63

นำไปใช้ ทำพื้นทางเดิน Service โรงงาน รอบอาคาร แทนเหล็กเกรดติ้ง งานรั้วบ้าน 

5. รุ่น XS-71, XS-72, XS-73

นำไปใช้ทำรั้วรอบอาคาร โรงงาน รั้วบ้าน  ใช้ทำจักรปั่นขยะ คัดแยก

6. รุ่น G-1, G-5, G-10

ใช้สำหรับงานที่รับน้ำหนัก หรืองานตกแต่ง เช่น รั้วระเบียงกันตก รั้วบ้าน หน้ากากอาคาร ฉากกั้นห้อง เป็นต้น

7. รุ่น S-6, S-18

เหมาะสำหรับงานตกแต่ง มีลวดลายสวยงามแปลกตา ลูกกรง เหล็กดัด งานฝ้า ระเบียง แผงกั้น ลายพิเศษที่มีความสวยงาม โด่ดเด่นไม่ซ้ำใคร

ตะแกรงเหล็กฉีกลายพิเศษ

1. รุ่น XG-11, XG-12, XG-13

สามารถนำไปใช้ ทำพื้น พื้นทางเดิน Service รางระบายน้ำ ฝาท่อ โรงงาน พื้นรถขนส่งเครน งานที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

2. รุ่น XG-21, XG-22, XG-23   

สามารถนำไปใช้ ทำพื้น พื้นทางเดิน Service รางระบายน้ำ ฝาท่อ โรงงาน พื้นรถขนส่งเครน งานที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

ตารางขนาดของตะแกรงเหล็กฉีก

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู ช่องยาวรู ความหนา สัน น้ำหนัก(กก.)
4x8ฟุต
การรับน้ำหนัก 
กก./ตร.ม.(Span600)
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 8
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.4 20
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.8 65
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34 16.0 35.0 1.2 1.5  5.26 17
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35 16.0 35.0 1.6 2.0  9.34 58
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36 16.0 35.0 2.3 3.0 20.15  106
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.9 11
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.2 25
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.8 67
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.5 15
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.9 31
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.9 77
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.5  23
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.6 55
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.9 124
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.5 21
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.9 39
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 50.0 152.4 4.5 5.0 21 85
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.2 245
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 34.0 135.4 6.0 7.0 57.6 325
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.1 539
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.8 231
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.4 308
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 36.0 101.6 6.0 9.0 70 509
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 24.0 122.0 3.0 5.8 34.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 24.0 122.0 4.5 5.8 51.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 9.0 44.0 1.6 1.8 15.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT1 2.5 5.0 0.6 0.6 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT3 4.0 7.0 0.6 0.8 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT6 7.0 14.0 0.6 1.0 7.2Kg./Roll -

สรุป

การเลือกตะแกรงเหล็กฉีกไปใช้ ควรเลือกจากการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้ตกแต่งอาคารก็เลือกแบบที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก อย่างรุ่น XS-31 แต่หากต้องการนำไปใช้ทำทางเดิน พื้นรถขนส่งเครน ก็ต้องเลือกแบบที่สามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น รุ่น XG-21 ถ้าเราเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ตะแกรงเหล็กฉีกของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่คงทนและยาวนานขึ้นนั่นเอง

 

สนใจข้อมูลตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กแผ่นเจาะรู ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน ดูเพิ่มเติมที่นี่ค่า

ตัวอย่างผลงาน

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่