ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-53

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 25×61 mm หนา 3.2 mm สันตะแกรง 4 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 23.9 kg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่