ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-31

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 12×30.5 mm หนา 1.2 mm สันตะแกรง 1.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 7.01 kg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่