ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-32

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 12×30.5 mm หนา 1.6 mm สันตะแกรง 2 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 12.4 kg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่