ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42

ราคาตะแกรงเหล็กฉีกXS-42

ขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก 22×50.8 mm หนา 2.3 mm สันตะแกรง 2.5 mm น้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก/แผ่น Kg (4×8ฟุต) = 12.2 kg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่